MỘC NHÂN - 2017

1. 900. Bài thơ số 900 hay Hấp lực của em
2. 901. Tháng Chạp chấp chới
3. 902. Con Gà và mỹ học dân gian
4. 903. Tự luận
5. 904. Sau tất cả - ca khúc của năm 2016
6. 905. Vô đề
7. 906. Bài hát "Cry on my shoulder"
8. 907. Bài hát "Viva La Vida"
9. 908. Bài hát "A Dream is a wish your heart makes"
10. 910. Những bản tin
11. 911. Tiễn Khỉ đón Gà
12. 912. Vulnerable - ca khúc của Roxette
13. 913. Những giấc mơ dài
14. 914. Đại Sơn
15. 915. Rock Con Gà
16. 916. Đêm nguyên tiêu có mưa
17. 917. Gotta Serve Somebody - Bob Dylan
18. 918. Subtteranean Homesic Blues - Bob Dylan
19. 919.Love Sick - Bob Dylan
20. 920. Born In Time - Bob Dylan
21. 921. Tình khúc Tháng Hai
22. 922. It's Alright, Ma -Bob Dylan
23. 923. Never say goodbye - Bob Dylan
24. 924. Desolation Row - Bob Dylan
25. 925. The Times They are changin' - Bob Dylan
26. 926. ForeverYoung - Bob Dylan
27. 927. Love is just four-letter word - Bob Dylan
28. 928. Idiot Wind - Bob Dylan
29. 929. Rainy Day Woman#12 35' - Bob Dylan
30. 930. Positively 4th Street - Bob Dylan
31. 931. Every Grain Of Sand - Bob Dylan
32. 932. Brownsville Girl - Bob Dylan
33. 933. John Wesley Hardin - Bob Dylan
34. 934. I am a lonesome hobo - Bob Dylan 
35. 935. Lay, Lady, Lay - Bob Dylan
36. 936. Maggie's Farm - Bob Dylan
37. 937. Union Sundown - Bob Dylan
38. 938. The Man In Me - Bob Dylan
39. 939. Trust Yourself - Bob Dylan
40. 940. Like a Rolling Stone - Bob Dylan
41. 941. 'Til I Fell In Love With You - Bob Dylan
42. 942. Honest With Me - Bob Dylan
43. 943. If You See Her, Say Hello - Bob Dylan
44. 944. Dear Landlord - Bob Dylan
45. 945. Master Of War - Bob Dylan
46. 946. "I Feel A Change Comin’ On" - Bob Dylan
47. 947. “I'll Keep It With Mine" - Bob Dylan
48. 948. Not Dark Yet - Bob Dylan
49. 949. Love Minus Zero (No Limit)
50. 950. Buckets Of Rain - Bob Dylan
51. 951. One Too Many Mornings - Bob Dylan
52. 952. Tight Connection To My Heart - Bob Dylan
53. 953.
54. 954. 

Không có nhận xét nào: